bihəddü payan


bihəddü payan
f.ə.f. sonsuz, nəhayətsiz, ucu-bucağı olmayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.